Lenen wordt ook wel achteraf sparen genoemd.

Maar dan moet je, nadat de lening gesloten is, ook wel echt gaan sparen om de lening af te lossen.
Hiervoor zijn eigenlijk 2 mogelijkheden:

De Persoonlijke Lening kent een vaste looptijd waarbij vaak een boete wordt berekend bij vervroegde aflossing. Bij het Doorlopend Krediet mag de lener het afgeloste bedrag weer opnemen, waardoor de schuld ook nooit tot een eind komt. Men noemt dit in de volksmond daarom ook wel doodlopend krediet.

Er is nog een derde vorm. Het rentekrediet. Deze lening heeft, omdat daar in tegenstelling tot het doorlopend krediet niet verplicht wordt afgelost, de laagste maandlast. U betaalt hier alleen rente. Het nadeel is dat, indien U zelf niet aflost, U ook aan deze lening levenslang vastzit.

DE OPLOSSING:
Door een rentekrediet te combineren met een kapitaalverzekering van een gerenommeerd verzekeringsconcern kunt U de maandlast laag houden en spaart U ondertussen voor de aflossing van uw lening.

Voordelen van het Spaarkrediet zijn:

  • De zeer lage maandtermijn
  • Onbeperkt en boetevrij (geheel of gedeeltelijk!) aflossen en opnemen tot de limiet
  • Ook al neemt U tussentijds weer op; er is altijd een einddatum van het Spaarkrediet in zicht, nl. de datum dat de bijbehorende kapitaalverzekering tot uitkering komt!
  • U betaalt alleen rente over het opgenomen saldo. Dit houdt in dat U direct lagere maandlasten heeft als U extra aflost!

    In veel gevallen betaalt U zelfs nog minder terug dan U geleend heeft!

  • De kapitaalverzekering is geen effecten lease-plan! U heeft dus daadwerkelijk slechts 1 krediet en loopt niet het risico dat U aan het eind van de rit met 2 schulden opgescheept zit en nog meer krediet zou overhouden dan U nu afsluit!

BELASTINGVOORDEEL:

Ons Spaarkrediet is afgestemd op de nieuwste fiscale wetgeving. Dit houdt onder andere in dat het fiscaal zeer gunstig is dat de waarde van de kapitaalverzekering, die normaal gesproken in Box 3 belast wordt, verrekend wordt met het verstrekte kredietbedrag. lage maandlasten U mag het uitstaande kredietsaldo dus in mindering brengen op de opgebouwde waarde van de kapitaalverzekering. In combinatie met de vrijstelling die U heeft, kunt U op deze wijze dus een flink belastingvrij kapitaal opbouwen! De betaalde rente is doorgaans niet meer fiscaal aftrekbaar in Box I. Wel is de rente volledig aftrekbaar als het krediet aantoonbaar is gebruikt voor de verbetering van de eigen woning! (bijv. voor een keuken, badkamer, serre of tuin)

LENEN EN SPAREN TEGELIJK:

De exacte looptijd van het Spaarkrediet bepaalt U zelf! leder jaar krijgt U een overzicht van de opgebouwde waarde en U kunt het opgebouwde kapitaal laten uitkeren op het moment dat U dat wenst, bijvoorbeeld om Uw gehele krediet in te lossen. Optimale flexibiliteit is dus gegarandeerd! Indien U de polis laat doorlopen tot Uw 65e jaar, houdt U nog een flink kapitaal over voor Uw ‘oude dag’. Dit is zeker in deze tijd, waarin de sociale voorzieningen fors onder druk staan, geen overbodige luxe! Straks ongemerkt een ‘flinke appel voor de dorst’! U mag ook meer inleggen, zodat U Uw krediet nog sneller kunt inlossen of er een nog groter eindkapitaal voor U overblijft. Dat is dus echt echt lenen en sparen tegelijk!

LOPENDE KREDIETEN:

Wij nemen zonder problemen Uw lopende krediet(en) over en zetten deze om in een nieuw Spaarkrediet met lagere maandlasten, zelfs als U bij ons een hoger kredietbedrag wenst. Dat is dus meer lenen en minder betalen! Wij verzorgen hiervoor graag alle benodigde formaliteiten voor U.

 

Direct Geld Nodig!!
dit veld niet invullen s.v.p.