Meer geld lenen?

Met een minilening kunt u maar een klein bedrag lenen. Bij een groot aantal kredietverstrekkers kunt u een doorlopend krediet of een persoonlijke lening afsluiten voor meer financiële ruimte. Het doorlopend krediet is de populairste leenvorm.

Een doorlopend krediet kent een kredietlimiet oftewel een maximaal leenbedrag. Tot dit bedrag bepaalt u zelf hoeveel en wanneer u geld opneemt. Over het geleende geld bedrag betaalt u rente. Deze is variabel en het staat de kredietverstrekker daardoor vrij deze aan te passen.

Aflossing en rente wordt in de regel per maand betaald. Aflossingsvrij krediet is ook mogelijk: u betaalt dan alleen de rente. Een doorlopend krediet heeft geen vastgestelde einddatum. De looptijd is afhankelijk van de snelheid waarmee u de lening aflost. Geld dat is afgelost kan ook weer opnieuw opgenomen worden.

Een doorlopend krediet is een flexibele vorm van lenen, waardoor u altijd over extra geld beschikt bij onverwachte uitgaven.
Bij een persoonlijke lening wordt een vast bedrag uitgeleend tegen een vaste rente. De looptijd van de lening staat vast. Het krediet wordt terugbetaald in maandelijkse termijnen, waarbij het termijnbedrag bestaat uit een deel aflossing en een deel rente. Dit geeft zekerheid: u weet wat u maandelijks kwijt bent.

Meestal moet een overlijdensrisicoverzekering worden afgesloten. Bij overlijden van de leningnemer wordt het nog niet afgeloste deel van de lening dan kwijtgescholden. Nabestaanden worden dan niet geconfronteerd met een schuld.

Hoeveel geld u kunt lenen hangt af van diverse factoren. Bijvoorbeeld leeftijd, inkomen, lopende leningen en woonsituatie spelen een rol bij het bepalen van het maximaal te lenen bedrag. Kijk goed rond en vergelijk de diverse aanbieders, want de verschillen in voorwaarden, uit te lenen bedragen en rentepercentages zijn groot.

Direct Geld Nodig!!
dit veld niet invullen s.v.p.