Particulier geld lenen of een onderhandse lening?

Een particuliere lening is een lening voor particulieren er zijn verschillende mogelijkheden om aan een particuliere lening te kunnen komen. Hier wordt in de volgende paragraaf dieper op in gegaan.

Voordelen onderhandse leningHoe kom ik aan een particuliere lening?

Als je een particuliere lening wilt afsluiten dan kan dat op verschillende manieren worden gedaan. Allereerst zou je kunnen denken aan het geld lenen bij familie. Je zou dan met je familie af kunnen spreken welk bedrag je zou willen lenen en wat er bij hen mogelijk is. Het zou dan kunnen dat je bij het ene gezin 1000 euro gaat lenen en bij de andere nog eens 2000 euro. Het kan namelijk zo worden geregeld dat je bij allemaal een deel kunt lenen, wanneer ze niet meer kunnen missen. Daarnaast zou je ook bij ouders, broers of zussen of vrienden een particuliere lening kunnen afsluiten. Maar ook bij kennissen of via het internet sluiten mensen wel eens een particuliere lening af. Het afsluiten van deze particuliere lening kan gedaan worden zonder een bank. Er is dus geen tussenpersoon nodig wanneer alles is goede orde geregeld kan worden.

Als particulier geld lenen kan prima, maar je moet vooraf wel nadenken bij wie je geld gaat lenen. Bij familie en vrienden is het natuurlijk fijn wanneer je geld kunt lenen en zij het even tijdelijk voor kunnen schieten, maar je moet er ook aan denken wat er zal gebeuren wanneer je het geld niet op tijd terug kunt betalen. Ben daarom zeker van je zaak wanneer je geld gaan lenen bij familie of vrienden, zodat je hier geen ruzie door gaat krijgen en de familieband fout gaat lopen. Het is daarom aan te raden om een overeenkomst op te stellen waarin alle afspraken worden vastgezet, denk er ook aan dat iedere partij het gaat ondertekenen en in het bezit is van een exemplaar.

Overeenkomst

Geld lenen moet worden gedaan met een overeenkomst. Een overeenkomst geldlening kan op verschillende manieren gemaakt worden. Je zou er aan kunnen denken om eerst de gegevens van beide partijen op papier te zetten en dan een kopje te maken met de afspraken. Schrijf op welk bedrag er wordt geleend en welke voorwaarden hierbij gelden. Denk aan de rente die iemand moet betalen en wanneer er geen rente hoeft te worden betaald dient dat er ook in te worden vermeld. Daarnaast dient er in te staan wanneer het geld terug moet worden gestort op de rekening van de geldverstrekker. Aan het einde dienen de afspraken ondertekend te worden door twee partijen, dan moet er een kopie worden gemaakt zodat ieder een exemplaar heeft. Er kan voor worden gekozen om in de overeenkomst vast te laten zetten wat er gedaan wordt wanneer iemand het bedrag niet op tijd terug kan betalen. Er kan dan om uitstel worden gevraagd of er hangen andere gevolgen aan vast, deze kan men vooraf samen afspreken en in de overeenkomst opnemen.

Een onderhandse lening is ook een lening tussen particulieren.

Een onderhandse lening tussen particulieren kan een uitkomst zijn voor mensen waarbij het steeds moeilijker wordt om geld te lenen. Bij de onderhandse lening gaat het over een lening tussen particulieren zonder tussenpersoon of bank. Een onderhandse lening wordt vaak gedaan met ouders, vrienden of kennissen. De lening kan bestaan uit een kleiner bedrag of uit een groter bedrag voor bijvoorbeeld het aflossen van een gedeelte van een hypotheek.

Voordelen van een onderhandse lening

De onderhandse lening kan een groot aantal voordelen hebben. Allereerst kun je samen met een ander afspreken welk bedrag je wilt lenen en dan kun je samen gaan bekijken wat de mogelijkheden zijn. Het kan zijn dat anderen aan speciaal bedrag aan rente gaan vragen, het kan ook om een vast bedrag gaan en dat het niet uit maakt hoeveel geld je wilt lenen. Let er wel goed op dat je vooraf alles duidelijk op papier hebt staan, zodat je de keuze kunt maken of je hier geld gaat lenen. De onderhandse lening is dan wel ook een lening, maar er is nu geen tussenpersoon. Alles zal tussen twee particulieren worden geregeld.

Voorwaarden.

De onderhandse lening kent een aantal voorwaarden. Het is allereerst belangrijk dat je zelf een contract op gaat stellen met diegene waar jij de onderhandse lening af gaat sluiten. Deze afspraken dienen ook vastgesteld te worden, zodat alle partijen op de hoogte zijn van de afspraken en deze moeten ook ondertekend zijn. Stel daarom zelf een overeenkomst op voor de onderhandse lening en vul deze samen in, onderteken deze wanneer je beide tevreden bent en maak een kopie. Bewaar deze kopie goed want wanneer iemand zich niet aan de afspraak houdt, kunnen er consequenties aan hangen. Ook deze kunnen in de onderhandse lening overeenkomst worden beschreven. Het is namelijk belangrijk dat afspraken nagekomen worden, door beide partijen. Denk er eens goed over na waar je een onderhandse lening af gaat sluiten. Het moet natuurlijk niet ten koste gaan van de familieband. Je moet ook het bedrag van de onderhandse lening op tijd terug kunnen betalen anders kun je hier een flinke boete voor krijgen of er hangen andere consequenties aan vast welke in de overeenkomst staan beschreven.

Direct Geld Nodig!!
dit veld niet invullen s.v.p.