Peer to peer particulier geld lenen

Het kan gebeuren dat u een lening nodig heeft maar door allerlei redenen hiervoor niet bij een bank, krediet verstrekker of bemiddelaar terecht kunt. In zo’n geval kunt vaak wel terecht bij pandjeshuizen en verstrekkers van flits of minikredieten, maar dat zijn dure alternatieven, en dus is het beter om te kijken naar mogelijkheden om peer to peer particulier geld te lenen. Een peer to peer particuliere lening, word ook wel een onderhandse lening genoemd en is in principe een lening tussen privé personen die online geld ter beschikking stellen, en zoals aan alles kleven hier zowel voor als nadelen aan.

Voordelen van peer to peer particulier geld Lenen

Lenen van particulieren kan ook als u bijvoorbeeld een negatieve BKR notering heeft, en kan dus in zo’n geval een uitkomst zijn.  Een ander minstens zo groot voordeel is dat u samen met de verstrekker van de lening, de voorwaarden opstelt. In veel gevallen is de verstrekker van de lening een bekende of familielid, en wordt er bij het verstrekken van de lening geen of in ieder geval een veel lagere rente gehanteerd.

Nadelen van particulier geld Lenen

peer to peer leningLenen van een particulier kent ook nadelen, denk maar eens aan hoe erg onderliggende verhoudingen tussen vrienden of familie kunnen worden verstoord wanneer er een conflict ontstaat bijvoorbeeld over het af te lossen bedrag.  Ook  dient er een sluitend contract te worden opgesteld voor een dergelijke lening, waarvoor kennis vereist van dit soort zaken. Familie en vrienden zijn niet de enige plek waar u particulier geld kunt lenen, plekken als marktplaats advertenties in kranten, zijn ook typisch de locaties waar u particulieren aan kunt treffen welke leningen verstrekken aan andere particulieren.

Dit soort leningen moeten goed worden bekeken, omdat de kans nadrukkelijk aanwezig is dat u over deze lening een erg hoge rente gaat betalen, waardoor u opnieuw in de financiële problemen kunt geraken. Op het Internet bestaan zelfs speciale leen gemeenschappen waar vermogende particulieren geld verstrekken in de vorm van onderhandse leningen aan andere particulieren. Hoewel er veel voordelen zitten aan dit fenomeen, zijn ook de genoemde nadelen nadrukkelijk aanwezig. Kijk daarom goed uit of de gestelde rente van een dergelijke lening niet vele malen hoger is dan u elders zou betalen. Aan de andere kant, is het een uitkomst indien andere leenvormen geen mogelijkheid meer vormen. Kortom; het aangaan van een , is zeer goed mogelijk, maar is wel een optie waar goed over nagedacht dient te worden, en de voordelen moeten goed worden afgewogen tegen de nadelen van gewoon particulier geld lenen.

Direct Geld Nodig!!
dit veld niet invullen s.v.p.