Wat heb je nodig voor een persoonlijke lening

Bij een lening gaat u een overeenkomst met een instelling of persoon aan. Onder de in de overeenkomst genoemde voorwaarden kunt u besluiten een bedrag van bijv. EUR 5.000,00 te lenen. In dit voorbeeld wordt de lening verstrekt door een Bank. 1 van de voorwaarden kan zijn dat de lener het bedrag binnen een termijn van 5 jaar moet terugbetalen in termijnen van EUR 1.000,00. De bank die U het geld heeft geleend wilt hier rente over ontvangen, als gunst voor de verstrekte lening. Daarnaast betaald u een bedrag aan rente. Dit bedrag wordt berekend aan de hand van een vast rentepercentage en ook deze dient (maandelijks/jaarlijks) afgelost te worden. Welke kredietverstrekker is voor u het meest geschikt? Gaat u geld lenen bereken dan eerst uw persoonlijke lening.

Leendoel.

Geld lenen of toch sparen? Het is een vraag waar veel gezinnen mee worstelen. Kiest u er toch voor geld lenen bekijk dan welke lening vorm het meest interessant voor u is. Let of aanbieders naast een lage lening rente ook de stabiliteit van de kredietverstrekker.

Onderzoek.

Gaat u geld lenen doe dan vooral uitgebreid onderzoek. Naast dat dit uw eigen verantwoordelijkheid is, wijst de praktijk uit dat u in veel situaties goedkoper geld kunt lenen en dit vaak tegen betere voorwaarden dan bij u eigen (huis) bank. Verdiep u daarom goed in de mogelijheden

De Voorwaarden.

Banken eisen vaak dat als u een lening wilt, een vaste baan heeft, zodat u de (maandelijkse) termijnen kunt betalen. Afhankelijk van uw inkomen berekenen zij het maximale bedrag dat u kunt aflossen en dus lenen is. Ook zullen zij bij het Bureau Krediet Registratie te Tiel (BKR) nagaan of uw een betalingsverleden heeft. Uw kredietwaardigheid is voor de bank erg belangrijk. Gaat u geld lenen vergelijk dan goed de voorwaarden van de verschillende kredietverstrekkers. Stel u wint een loterij en wilt de lening direct terugbetalen? Moet u dan boeterente betalen? Zo ja hoeveel boeterente is dit? Maar misschien bent door omstandigheden (ontslag, een grote tegenvaller) niet in staat een maandelijkse termijn te voldoen. Kunt u dit overleggen/uitleggen met de kredietverstrekker, of dient u een boete te betalen?

Onderpand.

Sommige partijen willen een extra zekerheid. Zo kunnen ze van u vragen dat er een ‘onderpand’ komt. Mocht u de lening geheel of gedeeltelijk niet kunnen betalen, dan wisselt het onderpand van eigenaar.

Help?? Ik heb een BKR registratie?

Bent u geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie? Ook dan kunt u geld lenen. Let op! Er zijn veel kredietverstrekkers, welke een erg hoge rentepercentage hanteren voor het bijkomend risico van een BKR lening.

Tips als u geld wilt lenen met een persoonlijke lening:

  • Orientier u goed, welke partij behalve een laag rente percentage ook goede onderliggende voorwaarden heeft.
  • Wat wilt u met de lening bekostigen? Is het risicovol vraag u zelf dan af of u het echt nodig heeft.
  • Lees de kleine letters in de overeenkomst. Mocht u bijv. een termijn niet kunnen betalen, dan is het prettig om te weten, welke acties de wederpartij kan ondernemen.
  • Heeft u bijvoorbeeld een huis als onderpand, en u mist een betaling, dan is het goed om te weten, dat u er niet meteen uit wordt gezet en/of u huis tegen een lager bedrag verkocht wordt.
  • Bereken de maandelijkse lasten goed. Mocht er ooit een situatie komen dat het financieel wat minder gaat, dat u een buffer heeft om dit op te vangen.

Direct Geld Nodig!!
dit veld niet invullen s.v.p.